>
>
>
>

Kalmus Study Scores

1985

Continuum für Cembalo. Ligeti.
Kalmus Study Scores 992, GB

Acis and Galathea, Oratorio. Handel.
Kalmus Study Scores 713, GB

Partite sopra l’aria della Romanesca. Keyboard Variations. Frescobaldi.
Kalmus Study Scores 508, GB